Algemene voorwaarden | vanderlindealmere.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1. Hieronder vindt u de Algemene Verkoopwaarden van Van der Linde Almere B.V. die van toepassing zijn op uw online aankopen op de website www.top10fietsen.nlen www.vanderlindealmere.nl

1.2. Door van deze website gebruik te maken, aanvaardt u onderworpen tezijn aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Van der Linde Almere  raadt u aan ze aandachtig te lezen voor u gebruik maakt van de diensten op deze website.

1.3. Van der Linde Almere behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

2. Registreren en wachtwoord

2.1. Als u zich op de website laat registreren, moeten de gegevens die levert juist en volledig zijn.

2.2. Gelieve Van der Linde Almere in te lichten als uw gegevens wijzigen.

2.3. U dient tijdens uw registratie een wachtwoord te kiezen als u gebruik wilt maken van deze website. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld. 

3. Bestellingen

3.1. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden door personen die woonachtig zijn in Nederland en ouder dan 18 jaar.

3.2. Een door u geplaatste bestelling is een aanbod dat door Van der Linde Almere geaccepteerd dient te worden. De acceptatie volgt door middel van de daadwerkelijke levering van de bestelling.

3.3. Indien de producten tijdelijk niet beschikbaar zijn, wordt dit aangegeven op de website of na een geplaatste bestelling meegedeeld per mail.

4. Prijzen en betaling

4.1. Bestellingen worden in rekening gebracht tegen prijzen zoals die gelden op de dag van bestelling. Deze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief leveringskosten. 

4.2. Betaling kan gedaan worden vooraf met Ideal 

4.3. Uw bestelling wordt verstuurd zodra de betaling ontvangen is. Van der Linde Almere behoudt zich het recht voor de verkoopovereenkomst te annuleren en de bestelde producten niet te leveren. Indien de betaling niet volledig is of naderhand wordt ingetrokken. Indien er een fout product  wordt beschreven of foutieve prijs staat vermeld.

5. Levering en transport

5.1.  Van der Linde Almere spant zich in om binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling de producten te leveren. 

5.2. De bestelde producten worden geleverd op het adres dat u hiertoe op de website heeft geregistreerd.

5.3. Het is uw verantwoordelijkheid dat de bestelde producten op het afleveradres kunnen worden ontvangen. 

5.4. Voor een bestelling worden  verzendkosten van € 5 berekend.  Bij fietsen worden behandel/verzendkosten van € 27,50 berekend. Levering binnen Nederland exclusief eilanden.

Van der Linde Almere besteedt veel aandacht aan het rijklaar maken van uw fiets. De gehele fiets wordt rijklaar gemaakt en gecontroleerd op fouten en opwerking van diverse onderdelen en accessoires aan de fiets.   Voordat de fiets wordt verpakt wordt de fiets uitvoerig getest door een vakkundig monteur. Bij het verpakken van  de fiets worden de pedalen weer gedemonteerd en het stuur in de rijrichting gezet. U dient dit zelf weer in orde te maken. De enige uitzondering vormen kinderfietsen tot en met 20 inch. Deze worden niet rijklaar, maar fabrieks klaar afgeleverd. Deze fietsen zijn voor 95% gemonteerden het overige dient u zelf te doen. Het versturen van fietsen gaat via PostNL of met DHL.

5.5. U dient de producten bij ontvangst van de levering te controleren op gebreken, juist geleverde aantallen en soort. Indien u niet tevreden bent over de ontvangen producten dient u uiterlijk op de vijfde dag na levering de producten retour te sturen middels het retourformulier.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Van der Linde Almere totdat de volledige betaling is voldaan. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering.

8. Beperkte aansprakelijkheid

8.1. De foto’s en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven worden enkel ter informatie en illustratie vermeld. Van der Linde Almere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in of bij de foto’sof teksten op deze website.

8.2. In geen geval kan Van der Linde Almere aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse, toevallige of vervolgschade van welke aard ook (zelfs indien het ontstaan van deze schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij Van der Linde Almere die voortvloeit uit haar producten, het gebruik daarvan,de verkoop of deze website.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden worden geregeld door Nederlands recht. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.